UMediC berkongsi keyakinan berikutan keputusan 3Q yang lebih baik

Jul 26, 2022 | News | 0 comments

KUALA LUMPUR: Pengarah eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif UMediC Group Bhd Lim Taw Seongberkata prestasi pendapatan kukuh kumpulan itu baru-baru ini menunjukkan permintaan pasaran yangkukuh untuk peranti perubatan dan bahan guna pakai memandangkan kesedaran yang tinggi untukpenjagaan kesihatan berkualiti.

Pengedar peranti perubatan dan bahan guna guna itu mengumumkan pada hari Jumaat keuntungan bersihRM1.29 juta pada suku kewangan ketiganya, di belakang pendapatan RM6.47 juta.

Menurut Lim, lebih banyak peralatan perlu diganti atau dinaik taraf berikutan peralihan negara ke fasaendemik.

“Banyak projek pembinaan untuk hospital baharu telah ditangguhkan kerana wabak itu.

“Kami menjangkakan peningkatan permintaan untuk peranti perubatan daripada penubuhan hospital baharudan kemudahan penjagaan kesihatan serta menaik taraf hospital dan kemudahan penjagaan kesihatansedia ada,” katanya dalam satu kenyataan. 

Beliau menambah bahawa segmen pembuatan kumpulan itu menunjukkan janji dengan kesedaran yangsemakin meningkat dalam menggunakan pakai buang dan pesakit tunggal menggunakan bahan habis gunaperubatan untuk mengelakkan pencemaran silang.

“Kami akan terus mengembangkan rangkaian pengedaran kami dan mengkomersialkan produk perkilanganbaharu merentasi lebih banyak negara pada masa hadapan.”

Keputusan suku tahunan kumpulan itu membawa keuntungan bersih terkumpul sembilan bulan kepadaRM5.86 juta dan pendapatan kepada RM43.33 juta.

Pendapatan asas sesaham bagi tempoh tahun sehingga kini ialah 1.57 sen.

Dalam tempoh itu, kumpulan itu berkata ia menerima permintaan yang lebih tinggi untuk peranti perubatandan bahan guna habis daripada kedua-dua hospital awam dan swasta serta penyedia perkhidmatanpenjagaan kesihatan dalam tempoh tersebut.

Segmen pembuatannya juga merupakan faktor penyumbang dengan penjualan produk boleh gunanya,pelembap praisi HydroX.

Pada akhir April 2022, kedudukan kewangan UMC kekal sihat dengan nisbah semasa 1.8 kali dan nisbahpenggearan 0.91 kali.

UMediC dijadualkan disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Malaysia pada 26 Julai 2022. 

beritakini.biz

0 Comments